Pivo nije samo jedno od najpopularnijih svetskih pića. U mnogome ga možemo posmatrati i kao umetnost. Pivo je i strast kolekcionara. Na pivske etikete niko nije ravnodušan. Čak ni oni koji ne vole ukus piva.

U Engleskoji, na samom kraju 19. veka, razvio se umetnički pravac Arts and Crafts. Pokret koji je želeo da umetnost vrati zanatlijama. Da u svakodnevnom životu svi imamo priliku da budemo u kontaktu sa umetnošću, kroz arhitekturu, dizajn nameštaja, dizajn enterijera....

I zanatsko pivarstvo danas čini dostupnim ilustratorska i dizajnerska umetnička dela - svima. Naravno, svima koji piju zanatsko pivo.

Etikete piva kakve danas poznajemo nastaju sredinom 18. veka. Pivo se nije masovno flaširalo pre tog perioda. Do tada su ljudi imali svoje posude za skupljanje piva (kasnije i staklenu ambalažu) koje su bile obeležene porodičnim inicijalima ili u nekim slučajevima porodičnim grbom. U tom periodu su flaše zatvarane voštanom plombom na koju je bio utisnut naziv i opis sadržaja. Zbog omasovljavanja trgovine pivom razvijena je metalna kapsula od folije koja je nosila informaciju o pivari. Ti podaci na poklopcu često su bili nečitljivi usled grubog rukovanja u manuelnom procesu. Odgovor je bio - papirna etiketa!

Tokom godina, oblik etiketa se menjao. Od mnogih varijacija kružnih etiketa, preko kvadratnih, pravougaonih, oblika štita i dijamanta, pa sve do današnjih dana kada tehnološki gotovo da više nemamo nikakvih ograničenja.

Dizajn etiketa kod brendova koji ne pripadaju industrijskom pivarstvu je pravo osveženje u svetu ambalaže. Craft pivare, svojim pomalo buntovničkim stavom, daju dizajnu prostor da bude slobodnog duha. Bez obzira o kojem je stilu reč. Stilova je bezbroj. Ne postoje granice.

Ali sve to prati zanatska mera. Veličina etikete, ikonografija, tipografija... Ceo vizuelni sistem obaveznih elemenata čiji layout čini ram za umetnost.

Pivo i umetnost su se susreli nekoliko puta u istoriji.

Nakon donošenja zakona o registraciji žiga krajem 1875. godine, 1. januara naredne 1876. godine, prvog radnog dana te nove kancelarije, Bass pivara je poslala svog službenika da celu noć čeka da se otvori kancelarija kako bi bili prvi registrovani žig na svetu. U tome su i uspeli.



U još nečemu su bili prvi. Crveni trougao sa etikete pivare Bass, našao se na flašama piva na slici iz 1882. godine francuskog umetnika Edouarda Maneta ( A Bar Folies-Bergere) i to je bio prvi poznati product placement.



I za kraj prvog dela ovog serijala tekstova - još jedna priča vezana za pivo i zanatstvo.

Veliki Milton Glejzer (I♥NY, Bob Dylan poster) je dizajnirao ikonični logotip za Brooklyn Brewery. Glejzer je inspiraciju pronašao u tradicionalnim etiketama bavarskih piva a efekat koji je želeo da postigne sa identitetom tada nove craft pivare jeste da kod posmatrača izazove osećaj da se radi o zanatskom pristupu dizajna. Slovo B je konsturisano gotovo kao da je reč o objektu, a ne o slovu. U kombinaciji sa zelenom bojom hmelja i zlatnom bojom piva dobili smo B monogram kao stilizovani vrtlog pivske pene.




Nastaviće se...

Autor:
Igor Adamović
Kreativni direktor